Diagnòstic ecogràfic

UEG et pot oferir la més avançada tecnologia en diagnòstic prenatal i ginecològic amb l’ecògraf Voluson E10 BT18. Podem fer Doppler color, e-stic i ecografies 2D/ 3D / 4D / 5D-HD/6D Live Studio d’alta definició que ofereix més claredat, velocitat i flexibilitat en les ecografies. És l’opció més avançada per fer ecografies.
UEG continua incorporant la millor i més avançada tecnologia. Amb aquest ecògraf el Diagnòstic prenatal a UEG s’enforteix encara més ja que pot mostrar tots els detalls del nadó, i es considera el present i futur de l’atenció prenatal: ofereix imatges en temps real amb major penetració i resolució, el que permet una major precisió en l’observació i detecció de gairebé qualsevol problema que pugui haver-hi, ja des de les primeres setmanes d’una gestació.

Amb aquest ecògraf es pot arribar a veure, des de molt aviat, parts tan importants com el cervell o el cor (venes, artèries) d’un fetus, i també permet captar una àmplia gamma de temes de salut femenina complexos permetent la ecografia 5D-HD Live Studio d’alta definició vaginal per a l’estudi de malformacions uterines, entre d’altres.


Aquest és un nou instrument de gran utilitat tant per als pacients com per als professionals. Per als futurs pares perquè poden veure amb molta més precisió i nitidesa el que serà el seu fill, però també podran saber amb més seguretat i de forma anticipadael seu estat de salut. A més a UEG comptem amb l’eina més potent que hi ha actualment al mercat que permet treballar i aconsellar amb més fermesa i seguretat dins el món de la salut reproductiva i prenatal. Tenim un equip multidisciplinar que podrà oferir-te assessorament mèdic i genètic en cada cas per ajudar-te en la presa de decisions. A més realitzem un informe complet de cada prova i ecografia realitzades que es lliura a la pacient.

Ecografies 4D/5D/6D

Som especialistes en ecografies 4D, 5D i 6D que val la pena compartir amb la família i amics. La prova es realitza, habitualment entre les 25-29 setmanes de gestació.

És una experiència única i irrepetible poder veure al teu nadó en temps real. Per què conformar-me només amb un vídeo?

Històricament, les ecografies 2D eren aquelles en què es veia una imatge plana de dues dimensions, en alt i el llarg. Posteriorment van sorgir les ecografies 3D, en què ja es podia mostrar la figura del nadó a les 3 dimensions de l’espai. Amb l’arribada de les ecografies 4D, es va afegir el temps, de manera que podíem veure un vídeo de el nadó en 3 dimensions en moviment.

A l’actualitat fem servir la ecografia 5D, on a el video del nadó s’afegeixen imatges en 3D tractades amb ombres que el fan més real encara.

L’ecografia 5D en realitat és la imatge millorada de l’ecografia 4D. Les imatges que s’obtenen són de major resolució i major nitidesa resultant en un aspecte més real de la cara del nadó en comparació amb l’ecografia 4D.

L’ ecografia 6D HD- live Studio és l’ecografia amb més precisió que es realitza en l’actualitat. Compta amb una major il·luminació (llum artificial i virtual) per poder veure les imatges amb més nitidesa i claredat. Cal destacar també per la seva gran funció diagnòstica.

Ecografia 4D
Ecografia 5D
Ecografia 6D


Per a què serveixen aquestes ecografies?

Les aplicacions en diagnòstic d’aquestes ecografies són molt àmplies, les principals:

  • Visualització i avaluació del comportament fetal

  • Obtenir un diagnòstic complementari a l’estudi d’anomalies detectades en l’ecografia morfològica

  • Localització i característiques de la placenta i cordó umbilical

  • Avaluació de l’estàtica fetalColumna, cara, mà, peu

Cal destacar que, l’equip que les realitza són ginecòlegs especialitzats, el que significa que a part de ser una ecografia «lúdica» per veure la cara del nadó, també es realitza una visita obstètrica on es proporcionarà un informe mèdic detallat.