Fecundació in vitro amb òvuls de donant

El procés de fecundació in vitro amb òvuls de donant és un procediment en què es reben òvuls de donant amb finalitat reproductiva. Aquests òvuls són inseminats amb el semen de la parella o bé amb semen de donant, i al final del procés, els millors embrions són transferits a la pacient.

L’origen dels òvuls donats pot ser fresc o criopreservat.

Com puc iniciar un tractament amb òvuls de donant?

A les nostres clíniques apliquem els més estrictes criteris de selecció per garantir la major seguretat en aquest procés. Les donants han de superar diferents estudis mèdics, genètics, psicològics molt estrictes. L’assignació de la donant d’òvuls es realitza pel nostre equip mèdic especialitzat en funció de les característiques físiques i immunològiques dels pacients i els seus grups sanguinis. És una tasca d’enorme responsabilitat i per això el nostre equip realitza cada assignació de donant tenint en compte la singularitat de cada cas.

Els criteris d’admissió de les nostres donants són:

  • Ser majors de 18 anys i no més de 34.

  • Disposar de plena capacitat d’obrar i trobar-se en bon estat de salut psicofísica.

  • No tenir antecedents familiars amb malformacions relacionades a cromosomopaties, genopatías o metabolopaties.

  • No tenir més de sis descendents, sigui o no per reproducció assistida.

  • No tenir malalties de transmissió sexual


A UEG, anem més enllà i us oferim la màxima qualitat en els nostres tractaments estudiant als seus donants amb un test genètic per descartar malalties genètiques hereditàries greus amb herència recessiva. Aquest estudi genètic el portem a terme per prevenir possibles problemes futurs i donar-te la major tranquil·litat durant el procés, ja que tothom és suceptible a tenir una malaltia genètica encara que no tingui antecedents familiars.

El test que utilitzem garantirà al màxim la seguretat del seu resultat amb tècniques NGS i estudia més de 300 malalties recessives.

Mitjançant l’estudi genètic de la donant d’òvuls i de la teva parella, o donant de semen si fos el cas, podrem seleccionar la donant que és compatible genèticament i minimitzarem al màxim el risc de tenir un fill amb una d’aquestes malalties.

Com puc iniciar un tractament amb òvuls de donant?

Per sol·licitar un tractament de reproducció assistida amb òvuls de donant, cal fer una visita amb un metge especialista que valorarà quin tractament és l’idoni per a tu/vosaltres. Un cop es realitzin els estudis pertinents, hauràs/reu d’omplir i signar el consentiment, i omplirem un formulari on constin les teves/vostres característiques perquè es pugui triar una donant que presenti les màximes similituds a nivell físic, immunològic i grup sanguini. Un cop es selecciona la donant, es programa el tractament de reproducció assistida que es durà a terme seguint els mateixos protocols establerts que per un tractament amb òvuls propis, però sense la part d’estimulació hormonal de la pacient.

Procediment

Les etapes que tenen lloc en una fecundació in vitro amb òvuls de donant són les mateixes que amb gàmetes propis però l’estimulació ovàrica es realitza a la donant. Bàsicament, les etapes són les següents:


Si voleu més detalls del procediment, teniu tota la informació pas a pas a la secció de FIV amb gàmetes propis.

1

Estimulació ovàrica i punció de la donant per obtenir els òvuls.

2

Fecundació in vitro dels òvuls amb semen de la parella (o donant).

3

Cultiu dels embrions que s’obtinguin en incubadors i medis de cultiu d’última generació.

4

Transferència embrionària de blastocists, és a dir, embrions en el dia 5/6 de desenvolupament post-fecundació.

5

Seguiment de l’embaràs.

Recorda que amb UEG pots finançar el teu tractament.

Estem oberts tot l’any.

Més informació

Per quins pacients està indicat?

  • Dones amb fallada ovàrica o menopausa precoç.

  • Dones amb edat materna reproductiva avançada.

  • Dones amb reserva ovàrica molt reduïda.

  • Dones que s’han sotmès a cirurgia que ha compromès el teixit ovàric.

  • Pacients oncològiques que han fet tractament de radioteràpia o quimioteràpia.

A UEG t’oferim el tractament de donació d’òvuls perquè estiguis més a prop del teu somni.