En què consisteix l’histeroscòpia ginecològica?

La histeroscòpia ginecòloga és una exploració que permet observar directament l’interior de l’úter o la matriu. Aquest procediment pot realitzar-se amb finalitats de diagnòstic o per a tractaments de patologies intrauterines i també com a mètode d’intervenció quirúrgica.
Per poder-la realitzar s’utilitza un aparell òptic prim (un histeroscopi que s’introdueix des de la vagina). Per tenir una bona visibilitat serà necessari distendre la cavitat uterina mitjançant sèrum o gas.

Quan està indicat realitzar-la?

Les indicacions de la histeroscòpia ginecòloga són múltiples, sent les més habituals:

  • Diagnòstic d’imatges ecogràfiques

  • Estudi de les hemorràgies anormals

  • Estudi de tumors uterins

  • Estudi d’infertilitat

  • Control postoperatori de la cirurgia uterina