Criopreservació de gàmetes i embrions

La criopreservació és el procés pel qual congelem cèl·lules o teixits per tal de conservar-los en condicions òptimes garantint les seves funcions vitals durant un llarg període de temps. L’objectiu d’aquest procediment és la conservació d’oòcits, espermatozoides, teixit testicular i embrions obtinguts en processos de reproducció assistida per poder ser utilitzats en futurs intents.
Les raons per les quals decideixes criopreservar els teus gàmetes o embrions poden ser molt diferents: estar afectat d’una malaltia i que s’hagi de passar per un tractament que comprometi la fertilitat (càncer, etc.), abans d’una esterilització voluntària (vasectomia), o perquè vols retardar la maternitat o paternitat. Sigui pel motiu que sigui, a UEG podem ajudar-te.

Vitrificació d’òvuls i embrions

A UEG utilitzem el mètode de vitrificació per criopreservar òvuls i embrions. Aquesta tècnica impedeix la formació de cristalls de gel dins de les cèl·lules i evita el deteriorament de les seves estructures cel·lulars. El percentatge de supervivència és superior al 98% per embrions i al 80% per oòcits, tot i que pot variar en cada pacient. Un cop vitrificats, es guarden submergits en nitrogen líquid a -196º C en contenidors dissenyats per aquesta finalitat, fins al moment que es necessitin. Es recomana iniciar un procés de vitrificació d’òvuls en dones menors de 35 anys, ja que amb l’edat la qualitat dels òvuls va disminuint.

Gràcies a la vitrificació es poden mantenir les propietats dels òvuls i embrions «congelades en el temps» de manera gairebé indefinida. D’aquesta manera, la tècnica de vitrificació adquireix una elevada importància en els tractaments de preservació de la fertilitat femenina (vitrificació d’òvuls) i en els tractaments de preservació de fertilitat conjugal (vitrificació d’embrions).

La vitrificació d’ovòcits en pacients oncològics permet diferir l’embaràs quan s’hagi superat la malaltia, amb el pronòstic reproductiu que es tenia en el moment de la vitrificació dels gàmetes.

Criopreservació de gàmetes masculins

La criopreservació de semen és una tècnica molt estesa ja que facilita en gran mesura els cicles de FIV i inseminació artificial intrauterina. A UEG podrem mantenir en el nostre banc de semen teva mostra mentre la necessitis i garantim la conservació de mostres valuoses per l’escassetat d’espermatozoides en l’ejaculat, per risc de deteriorament o per dificultat d’obtenció de la mostra de semen.

En els casos en què no s’observen espermatozoides en l’ejaculat, després d’una visita amb l’especialista, podem fer una biòpsia testicular i criopreservar la mostra per realitzar un cicle posteriorment.