Fecundació in vitro amb semen de donant

El procés de Fecundació in vitro amb semen de donant és un procediment en el qual es rep semen de donant per a fins reproductius. A les nostres clíniques oferim l’opció de recórrer a un donant masculí per fecundar els oòcits (propis o donats) en el cas que sigui necessari, fent possible així la concepció en dones sense parella masculina i parelles on el semen de l’home presenta anomalies severes sense solució encara coneguda.

Com es selecciona el donant?

A UEG tenim un banc de semen però també treballem amb bancs externs de semen autoritzats per a aquesta finalitat, sempre que sigui necessari, amb les màximes garanties i que han superat estrictes protocols de control de qualitat.

Apliquem els més estrictes criteris de selecció per garantir la major seguretat en aquest procés. Els donants han de superar diferents estudis mèdics, genètics, psicològics molt estrictes. L’assignació del donant es realitza per un equip mèdic especialitzat en funció de les característiques físiques i immunològiques dels pacients i els seus grups sanguinis. És una tasca d’enorme responsabilitat i per això el nostre equip realitza cada assignació de donant tenint en compte la singularitat de cada cas.

Els criteris d’admissió de les nostres donants són:

 • Ser majors de 18 anys i no més de 40.

 • Disposar de plena capacitat d’obrar i trobar-se en bon estat de salut psicofísica.

 • No tenir antecedents familiars amb malformacions relacionades a cromosomopaties, genopatías o metabolopaties.

 • No tenir més de sis descendents, sigui o no per reproducció assistida.

 • No tenir malalties de transmissió sexual.


A UEG, anem més enllà i us oferim la màxima qualitat en els nostres tractaments estudiant als seus donants amb un test genètic per descartar malalties genètiques hereditàries greus amb herència recessiva. Aquest estudi genètic el portem a terme per prevenir possibles problemes futurs i donar-te la major tranquil·litat durant el procés, ja que tothom és suceptible a tenir una malaltia genètica encara que no tingui antecedents familiars.

El test que utilitzem garantirà al màxim la seguretat del seu resultat amb tècniques NGS i estudia més de 300 malalties recessives.

Mitjançant l’estudi genètic de la donant d’òvuls i de el futur pare o donant de semen, si fos el cas, podrem seleccionar la donant que és compatible genèticament i minimitzarem al màxim el risc de tenir un fill amb una d’aquestes malalties.

Com puc iniciar un tractament amb mostra de semen de donant?

Per sol·licitar una mostra de semen de donant per a un tractament de reproducció assistida, cal fer una visita amb un metge especialista que valorarà quin tractament és l’idoni per a tu/vosaltres. Un cop es realitzin els estudis pertinents, hauràs/reu d’omplir i signar el consentiment, i omplirem un full on constin les teves/vostres característiques perquè es pugui triar un donant que guardi les màximes similituds a nivell físic, immunològic i grup sanguini. Un cop es selecciona el donant, es programa el tractament de reproducció assistida (inseminació intrauterina, FIV o ovodonació) que es durà a terme seguint els mateixos protocols establerts que per un tractament amb mostra pròpia, però sense la part d’obtenció de mostra masculina.

Procediment

Les etapes que tenen lloc en una fecundació in vitro amb semen de donant són les mateixes que si fossin amb gàmetes propis però no caldrà obtenir mostra masculina. Bàsicament, són les següents:


Si voleu més detalls del procediment, teniu tota la informació pas a pas a la secció de FIV amb gàmetes propis.

1

Estimulació ovàrica i punció per obtenir els òvuls (tant cicle amb òvuls propis com donats).

2

Fecundació in vitro dels òvuls amb semen de donant

3

Cultiu dels embrions que s’obtinguin amb medis de cultiu i incubadors d’última generació.

4

Transferència embrionària de blastocists, és a dir, embrions en el dia 5/6 de desenvolupament post-fecundació.

5

Seguiment de l’embaràs.

Per quins pacients està indicat?

 • Parelles on el semen de l’home presenta patologies espermàtiques severes i no ha donat resultats satisfactoris mitjançant fecundació in vitro.

 • Parelles on l’home té azoospèrmia severa, una absència d’espermatozoides tant en ejaculat com en biòpsia testicular.

 • Parelles on l’home és portador d’alguna malaltia genètica que no pot ser detectada en els embrions mitjançant estudi genètic preimplantacional.

 • Parelles on els grups sanguinis no són compatibles i la dona pot generar anticossos contra el glòbuls vermells del fetus.

 • Parelles femenines.

 • Dones sense parella.

Recorda que amb UEG pots finançar el teu tractament.

Estem oberts tot l’any.

Més informació