Banc d’embrions

Quan en un procés de fecundació in vitro obtenim embrions de bona qualitat, aquests es vitrifiquen i es guarden. D’aquesta manera, si en la primera transferència embrionària no s’aconsegueix l’embaràs, no cal recomençar el tractament sinó simplement descongelar i transferir aquests embrions.

En cas d’embaràs, els embrions restants es mantenen congelats per utilitzar-los en el moment que la parella decideixi buscar un segon fill.

Finalment existeix la possibilitat de fer la donació dels embrions restants. Hi ha parelles que quan ja no volen ampliar la seva família, donen de forma altruista els embrions supernumeraris guardats al nostre banc, a altres parelles amb desig reproductiu. En aquest cas, només es pot accedir a aquesta opció si els embrions provenen de persones que compleixen els mateixos criteris que els donants (per exemple que ja vinguessin de cicle amb donació de gamets, etc).