Assessorament genètic

T’ajudem en la valoració dels riscos, a triar la millor solució per a tu i acompanyem en la teva decisió.

L’assessorament genètic s’adreça a qualsevol persona que degut a que té una historia personal o familiar de risc, vulgui saber o descartar si té o pot desenvolupar un trastorn d’origen genètic o malaltia hereditària. I, en cas de voler tenir descendència, la probabilitat de ser transmesa a la descendència.

Durant la visita, estudiem la teva història clínica personal i antecedents familiars per valorar els possibles riscos, t’informem de totes les proves diagnòstiques i opcions disponibles perquè puguis prendre la millor decisió en qüestions de salut i/o planificació familiar.

Per a quines persones està indicat?

Hi ha situacions en les que està especialment aconsellada la visita d’assessorament genètic:

  • Si vols realitzar-te una prova genètica.

  • Si estàs embarassada i vols conèixer si el teu fill té alguna alteració genètica.

  • Si estàs embarassada i les proves ecogràfiques o de cribratge indiquen l’existència d’algun problema genètic fetal.

  • Si tens un historial reproductiu desfavorable amb avortaments de repetició, antecedents d’anomalies genètiques fetals en embarassos anteriors, o un fill amb algun trastorn genètic o defecte de naixement.

  • Si tu o la teva parella teniu antecedents personals o familiars de malalties genètiques, càncer i/o trastorns psiquiàtrics.

  • Si entre tu i la teva parella hi ha alguna relació de parentiu.

  • Si has sigut diagnosticat d’alguna malaltia genètica, vols tenir informació del probable desenvolupament de la mateixa i de les conseqüències per la teva salut.


En cas necessari, t’oferim les proves o estudis específics pel diagnòstic i t’informem de totes les opcions perquè puguis decidir i escollir la solució que s’adapti millor a la teva situació.

Durant tot el procés, t’acompanyarem amb el nostre equip d’assessors i psicòlegs.