Preservació de la fertilitat femenina i masculina

Els canvis socioculturals que ha aportat el desenvolupament de la nostra societat actual, han provocat que s’endarrereixi l’edat a la qual es tenen els fills. En els últims temps, existeix una creixent demanda de preservació de la fertilitat.

En molts casos es tracta de dones o homes, amb o sense parella, sense causa mèdica però que:

  • desitgen posposar la seva maternitat/paternitat fins a un moment en que la seva situació faci més favorable l’intent de tenir descendència.

  • previ a una vasectomia per si el seu desig reproductiu canvia en un futur

  • la parella masculina no pot estar present el dia de la obtenció dels òvuls en una FIV o de la inseminació artificial.

  • Canvi de sexe amb desig tenir descendència pròpia en un futur


En el cas de les dones, sabem que la reserva ovàrica és finita i té una caducitat. A partir dels 35 anys d’edat materna, la qualitat dels ovòcits disminueix. Per tant, s’aconsella realitzar la preservació de la fertilitat quan encara hi ha una reserva oocitària òptima, generalment abans dels 35 anys.

Però hi ha moltes vegades que es recomana aquesta preservació de la fertilitat per causes mèdiques com:

  • cirurgia pelviana que pot afectar als ovaris o testicles,

  • pacients oncològics que han de sotmetre’s a quimio i/o radioteràpia

  • pacients no oncològics que precisen tractament citotòxic: malaltia autoimmunes o hematològiques

  • Pacients amb risc de fallada ovàrica precoç per diferents causes

  • Ocupació professional d’alt risc: radiació, químics

A les nostres clíniques podem preservar les teves gàmetes viables fins al moment en què sigui necessària la seva utilització o tinguis desig reproductiu.

Per a això podem oferir-vos els següents tractaments:

Requereix que passis per una estimulació ovàrica per induir el desenvolupament fol·licular múltiple i la maduració oocitària. En el moment determinat, farem l’extracció dels òvuls i els vitrificarem. Un cop vitrificats, es guarden submergits en nitrogen líquid a -196ºC en contenidors especialment dissenyats per aquesta finalitat, fins al moment en què es necessitin. Es recomana iniciar un procés de vitrificació d’òvuls en dones menors de 35 anys, ja que amb l’edat, la qualitat dels òvuls va disminuint. I si la reserva ovàrica no és molt alta es pot realitzar més d’un cicle per incrementar els resultats.

La congelació de semen és una opció disponible des de fa dècades per a preservar la fertilitat masculina, la seva eficàcia i seguretat estan demostrades científicament. Existeixen moltes causes per les que pots requerir la congelació de la teva mostra seminal (ejaculat o biòpsia testicular). La teva mostra es guarda submergida en nitrogen líquid a -196ºC en contenidors especialment dissenyats per aquesta finalitat, fins al moment en què es necessiti.

A UEG congelarem i mantindrem la teva mostra durant el temps necessari amb tota garantia i seguretat.

Recorda que amb UEG pots finançar el teu tractament.

Estem oberts tot l’any.

Més informació