Embaràs de risc

La gestació és un procés natural que, en la majoria de casos, no comporta problemes. Algunes vegades, però, en que les proves indiquen que, en el nostre cas, tenim un embaràs d’alt risc. Això vol dir que hi ha més possibilitats de complicacions, tant maternes com fetals, durant el transcurs de la gestació i/o del part. Aquest tipus d’embaràs precisa d’un control mèdic i ecogràfic més freqüent i estricte durant tot el temps de la gestació. En molts casos seran necessàries estudis complementaris com és el cas de l’estudi Doppler, que permet avaluar el reg sanguini dels vasos fetals i placentaris; o pot ser necessària la col·laboració d’altres especialistes.

Amb el nostre ecògraf 6D i personal expert, podem arribar a veure, des de molt aviat, parts tan importants com el cervell o el cor (venes, artèries) d’un fetus, però també permet captar una àmplia gamma de temes de salut femenina complexos permetent la ecografia 5D-HD Live Studio d’alta definició vaginal per a l’estudi de malformacions uterines, entre d’altres.


Per això, a UEG et farem un estudi detallat per identificar, de forma precoç, els factors de risc i disminuir, si fos possible, les conseqüències adverses. Som un dels primers centres a Catalunya en incorporar l’ecografia 6D que permet visualitzar, en temps real, la morfologia fetal en tres dimensions, aportant gran informació en el cas d’algunes malformacions fetals.


Existeixen diferents graus de riscEs considera un risc intermig quan s’observa:

 • Anomalies pèlviques

 • Cardiopatia I grau

 • Condicions socioeconòmiques desfavorables

 • Embaràs no desitjat

 • Alçada baixa

 • Control insuficient de la gestació

 • Esterilitat prèvia

 • Fumadora habitual

 • Edat inferior a 17 anys o superior a 38 anys

 • Gestant RH-

 • Gran multiparitat

 • Increment excessiu o insuficient de pes

 • Obesitat no mòrbida

 • Risc de MTS

 • ITU o bacteriúria asimptomàtica

 • Risc laboral

 • Metrorràgia 1r trimestre

 • Període intergenèsic inferior a 12 mesos

Es considera un risc alt quan s’observa:

 • Anèmia greu

 • Cardiopatia II grau II

 • Cirurgia uterina prèvia

 • Diabetis gestacional

 • Embaràs bessons

 • Endocrinopatia

 • Obesitat mòrbida

 • Preeclàmpsia lleu

 • Infecció materna:

 • VHB-VHC lues

 • Toxoplasmosi VIH

 • Pielonefritis CMV

 • Estreptococ hemolític

 • Sospita de malformació fetalEs considera un risc molt alt quan s’observa:

 • Amenaça de part prematur

 • Cardiopaties III i IV

 • Diabetis pregestacional

 • Drogoaddicció i alcoholisme

 • Malformació fetal confirmada

 • Gestació múltiple

 • Mort fetal confirmada

 • Mort perinatal recurrent

 • Incompetència cervical

 • Retard del creixement intrauterí

 • Patologia associada greu

 • Placenta prèvia

 • Preeclàmpsia greu

 • Ruptura prematura de membranes en el preterme