Assessorament genètic

Diagnòstic prenatal

Diagnòstic postnatal

Test de portadors de malalties amb herència recessiva