Què és el test de Receptivitat Endometrial?

És un test genètic personalitzat que permet avaluar, des d’un punt de vista molecular, l’estatus de receptivitat endometrial de la dona estudiada. Aquesta eina diagnòstica molecular permet analitzar els nivells d’expressió de més de 200 gens relacionats amb l’estatus de receptivitat endometrial.

Un endometri és receptiu quan està preparat perquè tingui lloc la implantació de l’embrió. Aquest període de receptivitat és el que s’anomena finestra d’implantació. S’ha observat que un 20% de les pacients amb fallades repetides d’implantació, tenen la finestra d’implantació desplaçada respecte al moment teòric.

Aquest test permet saber amb més precisió el moment de major possibilitat d’implantació de l’embrió a l’úter, de manera que es pot programar la transferència dels embrions de forma personalitzada.

Procediment

La biòpsia de l’endometri la realitza un ginecòleg especialitzat a la consulta i sense necessitat d’ingrés hospitalari, de manera fàcil i ràpida.

Després del processament de la mostra s’analitza l’expressió de 238 gens implicats en la receptivitat endometrial. Un predictor informàtic analitza les dades obtingudes, i en funció dels resultats es pot classificar l’endometri com receptiu o no receptiu.

D’aquesta manera, a UEG podem planificar la transferència dels embrions obtinguts in vitro el dia de major receptivitat de l’endometri.

Quan es recomana fer el test?

El test es pot realitzar a qualsevol pacient que es sotmeti a un cicle de reproducció assistida. La recomanació, però, és plantejar-lo quan una pacient mai ha tingut cap signe d’embaràs en tota la seva historia reproductiva, s’hagi realitzat com a mínim tres transferències d’embrions de bona qualitat i no hagin implantat (cap signe de gestació després de la transferencia) i que tingui un úter aparentment normal.