Fecundació in vitro amb gàmetes propis

La fecundació in vitro (FIV) és la tècnica més utilitzada en els tractaments de reproducció assistida. Consisteix en simular al laboratori el que succeeix de manera natural en el tracte genital femení, des de la fecundació fins als primers estadis de desenvolupament embrionari.

Pot realitzar-se mitjançant dos procediments diferents: fecundació in vitro convencional FIV, on els espermatozoides es posen en contacte amb els òvuls i es deixa que la unió succeeixi per si mateixa; i la microinjecció intracitoplasmàtica o ICSI, on s’injecta un espermatozoide a l’interior de l’oòcit utilitzant tècniques de micromanipulació.

Procediment pas a pas

1

Estimulació del cicle ovàric

Normalment, una dona produeix un òvul madur en cada cicle menstrual. En la fecundació in vitro s'intenta obtenir un nombre més elevat d'òvuls estimulant hormonalment els ovaris de la pacient.
El procés consisteix en administrar les hormones que provoquin la proliferació i la maduració dels fol·licles dels teus ovaris on es troben els òvuls. Les dosis són diferents per a cada pacient i, fins i tot, poden variar en el transcurs del procés d'estimulació depenent de la resposta que s'obtingui. Per aquesta raó, és molt important que es facin controls continuats per valorar la resposta a la medicació i evitar una hiperestimulació de l'ovari, conseqüència que podria requerir l'ingrés de la pacient en un centre hospitalari. Aquesta estimulació té una durada aproximada d'entre 12 i 16 dies i es requereixen analítiques de sang i ecografies vaginals tres vegades per setmana.

2

Punció ovàrica

La punció ovàrica requereix una sedació. Generalment, transcorregudes un parell d'hores després de la punció, ja podràs anar-te'n a casa. L'obtenció dels oòcits es realitza mitjançant punció via transvaginal sota control ecogràfic. Els òvuls es recullen en tubs estèrils i es transporten al laboratori amb total seguretat i temperatura estable.

3

Fecundació dels ovòcits i posterior cultiu embrionari

Al laboratori recuperem i valorem els òvuls procedents de la punció. Només aquells que estiguin madurs tenen potencial per ser fecundats.
Paral·lelament al laboratori es prepara la mostra de semen i es procedeix a la unió de les dues cèl·lules. La fecundació pot ser mitjançant diferents procediments:


  • Micromanipulació, en el qual s'injecta un espermatozoide en un òvul madur. Aquesta tècnica es coneix com ICSI, en anglès "Intra-Cytoplasmic Sperm Injection" o injecció intracitoplasmàtica de l’espermatozoide. Per realitzar aquesta tècnica hem de decumular (o treure les cèl·lules del cúmulus que envolten l'oòcit) i podem veure la qualitat del mateix. Es garanteix que cada òvul entrarà en contacte amb un espermatozoide.

  • Fecundació convencional, es posen en contacte els òvuls amb una concentració determinada d'espermatozoides i es deixa que ells sols penetrin dins l'òvul. És un mètode menys invasiu però únicament es pot realitzar si la mostra seminal ho permet i els ovòcits han d'estar envoltats per les cèl·lules del cúmulus, de manera que no podrem observar la seva qualitat fins al dia següent.


Les dues tècniques obtenen resultats excel·lents i la tècnica d’elecció s'estudiarà per l'equip de UEG depenent de cada cas, juntament amb el vostre consentiment, per oferir-vos els millors resultats.


Mantindrem els embrions en mitjans i incubadors d'última generació que mimetitzen al màxim les condicions naturals de l'úter per tenir cura del seu desenvolupament. A més, seguirem el desenvolupament amb el nostre sistema time-lapse, el qual permetrà que puguem observar-los en tot moment sense necessitat de treure'ls de l'incubador, garantint les millors condicions de cultiu.


El dia següent s'ha d'observar quins ovòcits han fecundat correctament , fet que es manifesta en la presència de dos pronuclis. Es mantindran en cultiu per al seu desenvolupament fins al dia 5/6 post-fecundació, moment en el qual hauríem d'observar un estadi específic del desenvolupament embrionari anomenat "blastocist". En aquest moment us informarem de la qualitat dels vostres embrions i si són aptes per transferir. Posteriorment, el vitrificarem (congelarem) per a realitzar una transferència en el teu proper cicle menstrual (en diferit), a menys que es realitzi transferència en fresc, amb el que procedirem a la transferència en el mateix cicle.

4

Transferència embrionària

La transferència embrionària no requereix sedació. El procediment és el mateix tant si és en fresc com en diferit i és similar a una revisió ginecològica, però en aquest cas s'introdueix una cànula especial pel coll de l'úter i es diposita/en el/s embrió/ns seleccionat/s en l'interior de l'úter.
A UEG tenim cura dels teus embrions amb la tecnologia, equipament i medis de cultiu més nous i que els proporcionaran les màximes oportunitats de desenvolupament i implantació. Durant el seu desenvolupament els mantenim en els millors medis de cultiu, en incubadors d'última generació amb baixa concentració d’oxigen i amb tecnologia time-lapse. A l'hora de la transferència, utilitzem medis que ajuden al teu embrió en la implantació, entre ells l’EmbryoGlue. Aquest medi conté hyaluronan i albumina humana, entre altres substàncies, per mimetitzar al màxim les condicions de l'úter femení. Nombroses investigacions han demostrat que ajuda a la implantació de l'embrió augmentant un 8% més les taxes d'embaràs. Volem que tinguis el teu nadó amb el mínim de transferències possibles i optimitzem cada transferència per oferir-te les màximes oportunitats.


A UEG, seguint recomanacions internacionals, realitzem majoritàriament transferències en diferit, és a dir, en un cicle menstrual diferent al que s'ha fet la punció ovocitària. Això és perquè s'ha observat una millor receptivitat embrionària i, per tant, major taxa d'embaràs, en cicles naturals i no sobreestimulats.


Segons la llei nacional, el nombre màxim d'embrions que es poden transferir és 3. No obstant això, les recomanacions obstètriques internacionals proposen transferir un únic embrió cada vegada, ja que, en cas contrari, hi ha un alt risc d'embaràs múltiple i, conseqüentment, embaràs amb alt risc obstètric tant per a la mare com per als fetus.

5

Seguiment

Aproximadament als 7-8 dies de la transferència es realitzarà una determinació d'hormona hCG en sang per valorar l'existència o no d'embaràs. Si és positiva, en uns 10-15 dies té lloc la primera ecografia per veure el sac embrionari i si tot és correcte, es programa una segona ecografia per verificar existència de batec cardíac.
A les nostres clíniques podràs continuar, si ho desitjes, amb els teus controls obstètrics fins al final del teu embaràs. Comptem amb ecògrafs d'última generació que ens permet fer un seguiment del teu nadó amb la màxima nitidesa i fiabilitat perquè puguis gaudir d’un embaràs tranquil i tenir un record per sempre d'aquest moment amb els vídeos i fotos a 6D.

Per quins pacients està indicat?

  • Parelles en què la inseminació artificial (IA) no ha funcionat.

  • Per parelles amb factor masculí sever, és a dir, on la mostra seminal de l’home presenta paràmetres de mobilitat i concentració reduïda i/o morfologia alterada.

  • Per a dones amb absència, obstrucció o lesió a les dues trompes.

  • Per a dones amb endometriosi avançada o alteracions de l’ovulació.

  • Per a dones amb més de 35 anys amb esterilitat desconeguda.

  • Factor genètic hereditari i es vulgui seleccionar embrions no afectes.

Recorda que amb UEG pots finançar el teu tractament.

Estem oberts tot l’any.

Més informació