Time-lapse desenvolupament embrionari

A UEG Clínic comptem amb un dels sistemes de monitorització d’embrions i registre fotogràfic més avançat que ens permet capturar imatges automàticament amb una freqüència de fins a 5 minuts.

La recopilació de la sèrie d’imatges que s’obtenen ens proporciona vídeos a temps real del teu futur nadó des dels seus inicis biològics fins al moment de la transferència.

Monitorització d’embrions

Avaluació dels embrions amb menys estrès.
La seguretat de l’embrió és el primer.

Utilitzant el sistema de monitorització d’embrions PrimoVision Time-Lapse proporcionem la màxima seguretat per al seu cultiu in vitro. Aquesta plataforma ens permet observar tots els teus embrions sense alterar les condicions de cultiu, mantenint-les estables. El sistema registra tots els moments del desenvolupament embrionari, oferint al nostre equip d’embriòlegs una eina excel·lent per valorar aspectes morfològics i cinètics que ajuden a determinar la qualitat dels embrions i quina o quines tenen més potencial per implantar a l’úter de la mare sense ser necessari treure’ls de l’incubador on es troben en les millors condicions pel seu desenvolupament.

Seguiment cultiu in vitro

Avantatges de sistema PrimoVision davant els sistemes tradicionals.

La introducció dels sistemes time-lapse (monitorització embrionària) en les tècniques de reproducció assistida ha permès aconseguir un protocol de selecció embrionària més minuciosa que el que es disposava fins ara amb els sistemes tradicionals d’avaluació morfològica puntual (un cop cada 24 hores aproximadament). S’ha comprovat que, encara que el sistema tradicional ha donat bons resultats, a causa del seu caràcter subjectiu es poden donar casos de subestimació o sobreestimació de la qualitat atorgada a l’embrió analitzat. El time-lapse permet estandarditzar un sistema de selecció altament objectiu que afavoreix la correcta selecció dels embrions amb un potencial d’implantació més elevat. Així, s’ha aconseguit establir moments claus en la divisió dels embrions in vitro que s’han associat a un increment en la probabilitat d’implantació dels embrions.

Els sistemes de time-lapse milloren les condicions de cultiu in vitro i redueixen al màxim la manipulació dels embrions ja que permeten l’avaluació de les característiques morfològiques sense la necessitat de treure els embrions de les condicions òptimes de gas i temperatura que es troben a dins l’incubador, reduint l’estrès ambiental experimentat per l’embrió, el que es tradueix en una major competència embrionària i una taxa de gestacions més elevades.

A la nostra clínica de reproducció humana assistida utilitzem un sistema de time-lapse que ens ofereix un avantatge amb respecte els altres sistemes disponibles, ens permet el cultiu embrionari col·lectiu. A diferència d’altres sistemes time-lapse, les plaques utilitzades per al cultiu dels embrions amb el sistema PrimoVision estan dissenyades específicament per permetre la identificació individual de cada embrió, i mantenir un cultiu en grup de tots els embrions compartint el mateix medi. El cultiu d’embrions en grup és la millor manera de cuidar els teus embrions. Diversos estudis han demostrat que el cultiu en grup millora el desenvolupament embrionari ja que els embrions secreten al medi de cultiu uns factors que afavoreixen un millor desenvolupament de tot el grup d’embrions cultivats conjuntament. PrimoVision ens permet cultivar conjuntament fins a 16 embrions mentre que en altres sistemes no és possible i ofereixen un cultiu embrionari individualitzat.

El sistema PrimoVision ens permet realitzar un estudi de la morfocinètica del desenvolupament in vitro d’un embrió. La relació entre el temps de divisió i la competència embrionària, acompanyat de la valoració morfològica, s’ha convertit en un sistema robust per a la selecció dels embrions amb major potencial d’implantació. També cal considerar que, mentre que encara molts centres del país realitzen cultiu embrionari fins dia 3, a UEG allarguem el cultiu fins a dia 5/6. D’aquesta manera, podem avaluar més factors morfocinètics que ens fan ser més precisos a l’hora de valorar la qualitat dels embrions.

A UEG, a part de la valoració morfocinètica, seguim els criteris de valoració morfològica establerts per ASEBIR (Associació per a l’Estudi de la Biologia de la Reproducció).

A la nostra clínica fem servir medis de cultiu continu que ens permet mantenir els embrions sense treure’ls de l’incubador fins al moment de la transferència o vitrificació. Els centres que utilitzen medis de cultiu embrionari seqüencial han de canviar el medi entre una i dues vegades durant el cultiu dels embrions. Per fer un canvi de medi dels embrions es treuen de l’incubador alterant, així, les condicions idònies pel seu desenvolupament.

Procediment

Inicialment es segueix un tractament de fecundació in vitro per obtenir oòcits que, un cop fecundats, es col·loquen individualment en els micropouets que hi ha a la placa del PrimoVision, compartint el mateix medi de cultiu i dins de l’incubador fins a l’estadi de blastocist. Durant el període de cultiu, els nostres embriòlegs valoraran minuciosament el desenvolupament de tots els embrions, mitjançant el monitor del sistema, per seleccionar finalment l’embrió amb més potencial d’implantació.

Per quins pacients està indicat?

Aquesta tècnica és aplicable a qualsevol pacient sotmès a un tractament de reproducció assistida que impliqui la creació d’embrions (FIV i ICSI). El potencial d’aquesta tècnica puntera incrementa els teus resultats especialment en els casos on el nombre d’embrions aconseguits és elevat, ja que d’aquesta manera el marge de selecció és més gran i la probabilitat d’ èxit es veu afavorida.

Les primeres «passes» de la vida del teu nadó gravats en vídeo.