Microinjecció espermàtica ICSI

La tècnica de l’anglès «Intra-Cytoplasmic Sperm Injection» o injecció intracitoplasmàtica de l’espermatozoide, és una tècnica que ajuda a unir els òvuls amb els espermatozoides i s’inclou dins el tractament de fecundació in vitro.

La tècnica

Es tracta d’una tècnica de micromanipulació on un espermatozoide és introduït amb una agulla especial dins de l’oòcit. Això no obstant, s’ha de tenir en compte que la ICSI no garanteix la fecundació, però sí la unió d’un òvul i un espermatozoide en el moment adequat.

En el nostre centre, la tècnica ICSI és la que més s’utilitza ja que ens ofereix una alta probabilitat de tenir fecundació l’endemà de la injecció. Tot i així, hi ha un percentatge molt baix de possibilitats que no hi hagi fecundació en cap dels oòcits injectats.