Banc d’òvuls de donant

La seva funció principal és proporcionar òvuls de donants a parelles amb problemes d’esterilitat per factor femení ja sigui per:

 • Edat materna avançada

 • Risc alt de transmissió d’una malaltia genètica

 • Fallada ovàrica precoç


Es poden utilizar diferents tècniques de fecundació in vitro: la convencional i la ICSI

Com es guarden les mostres?

En les nostres clíniques donem preferència a realitzar cicles en fresc amb la receptora dels òvuls. Però en el cas que sigui necessari, els òvuls es vitrifiquen amb uns protocols especials i es guarden a -196ºC (nitrogen líquid). La vitrificació d’òvuls és una tècnica de congelació que permet la màxima supervivència cel·lular (superior al 80% en la majoria dels casos).

Les mostres es poden mantenir congelades durant anys sense que perdin la seva capacitat fecundant.

Les dones/parelles candidates a banc d’òvuls de donant són:

 • Dones amb fallada ovàrica o menopausa precoç.

 • Dones amb edat materna reproductiva avançada.

 • Dones amb reserva ovàrica molt reduïda.

 • Dones que s’han sotmès a cirurgia que ha compromès el teixit ovàric.

 • Pacients oncològiques que han fet tractament de radioteràpia o quimioteràpia.

Selecció de donants:

La procedència i selecció de les donants és un dels aspectes més controlats del banc d’òvuls.

Cal que siguin dones majors d’edat (entre 18 i 34 anys) voluntàries, que passen per un estudi previ exhaustiu abans de ser acceptats. Aquest estudi comprèn:

 • Anamnesi familiar i personal

 • Valoració psicològica

 • Exploració física

 • Estudi de fertilitat

 • Analítiques serològiques i genètiques


L’analítica inclou:

Grup sanguini i Rh, estudis serològics, immunològics, de malalties de transmissió sexual, i d’altres segons l’ origen de la donant o si ha viatjat a països de risc en els darrers mesos, cariotip en sang perifèrica i estudis genètics tal i com marca la llei.

Existeix la possibilitat de realitzar el Test de portadors de malalties recessives ampliat (s’estudien més de 270 malalties amb herència recessiva) i fer el matching genètic amb la persona que aporti la mostra seminal (sigui parella o donant) per disminuir al màxim el risc de tenir descendència afecta de les malalties que s’estudien. Per a més informació podeu clicar a l’enllaç específic de portadors de recessives on s’explica amb més detall en què consisteix.

En cas de ser acceptades, les donant inicien un inici d’estimulació hormonal per a aconseguir els seus òvuls.

La donació d’òvuls és voluntària i anònima.

Quins criteris es segueixen per assignar un donant a una dona/parella?

Bàsicament es tenen en compte característiques físiques com alçada, pes, color cabell, color d’ulls, color de pell, grup sanguini i factor Rh. En el cas de fer matching genètic, a més, que no coincideixin variants patogèniques entre la donant i la persona que aporta la mostra de semen.