Fragmentació de l’ADN espermàtic

L’espermatozoide és una de les cèl·lules més petites i diferenciades de l’home. La seva funció és bàsicament aportar la informació genètica masculina al futur embrió.
L’ADN de l’espermatozoide conté tota la informació genètica necessària perquè, un cop fusionat amb l’òvul, pugui donar lloc a una fecundació i a un correcte desenvolupament de l’embrió. Perquè tot això succeeixi, l’ADN espermàtic ha d’estar el més íntegre possible encara que de vegades, aquest pot presentar trencaments, situació que es coneix com fragmentació de l’ADN espermàtic.
Estudis científics demostren que la fragmentació de l’ADN és una causa important d’infertilitat que pot afectar a la capacitat fecundant de l’espermatozoide, mobilitat i, fins i tot, a les primeres divisions cel·lulars de l’embrió.

A UEG totes les mostres de semen destinades a ser utilitzades en un tractament de fecundació in vitro, són analitzades per diagnosticar la intensitat i el tipus de fragmentació de l’ADN que presenten.

Fragmentació de l’ADN

La mostra de semen obtinguda s’analitza per mètodes convencionals per veure la seva qualitat (seminograma) i, una petita part, és congelada i enviada al laboratori CIMAB (Centre d’infertilitat Masculina i Anàlisi de Barcelona), on és processada per determinar el grau i el tipus de fragmentació de l’ADN espermàtic de la mostra. La metodologia utilitzada es coneix com «CometFertility» i, a diferència d’altres mètodes, ofereix una alta sensibilitat en la detecció del dany en l’ADN espermàtic.

El mètode CometFertility és l’únic que permet determinar dos tipus de trencaments a l’ADN espermàtic: els trencaments de cadena senzilla i els trencaments de cadena doble. Valors elevats de trencaments de cadena senzilla s’associen a una reducció en la capacitat d’embaràs i una mobilitat espermàtica anormal. Valors elevats de trencaments de cadena doble s’associen a embrions de pitjor qualitat i un risc més elevat d’avortament per factor masculí.

El xip FERTILE®, actualment ZyMōt Fertility, és un senzill i innovador dispositiu de selecció d’espermatozoides, que mitjançant una tècnica microfluídica, selecciona els espermatozoides més sans per la ICSI. Aquesta tècnica simula les condicions del tracte vaginal femení. Els espermatozoides seleccionats amb FERTILE®/ZyMōt mostren una millor motilitat, morfologia, baixes taxes de fragmentació d’ADN i menor quantitat d’espècies òxid reactives (ROS); en comparació amb els altres mètodes de selecció tradicionals.

A UEG clínic comptem, a més, amb tractaments amb antioxidants per millorar la qualitat espermàtica en cas de fragmentació patològica, selecció espermàtica per mètodes convencionals com swim-up o gradients de densitat, i la selecció espermàtica mitjançant el xip FERTILE®/ ZyMōt.

UEG ha estat pionera en l’aplicació d’aquest sistema de selecció espermàtica, la portem aplicant des de l’any 2017 i comptem amb nombrosos embarassos des de llavors.