TÉ EL MEU PES CONSEQÜÈNCIES SOBRE LA MEVA SALUT REPRODUCTIVA? PODRÉ TENIR FILLS SENSE PROBLEMES O NECESSITARÉ REALITZAR UN TRACTAMENT DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA?


 
Hem de tenir present que el pes corporal té importants implicacions pel que fa a la reproducció,  no només en els cas de la dona sino també del home. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que una dona té sobrepès quan l’Índex de Massa Corporal (IMC) d’aquesta es troba entre el 25 – 29,9. Un IMC per sobre 30 indica obesitat.
Intentem doncs, explicar de manera més senzilla perquè i quines són aquestes conseqüències sobre la salut reproductiva.
El sobrepès en la dona afecta al seu cicle menstrual provocant problemes d’ovulació, s’ha demostrat que les dones amb major quantitat de grassa poden donar lloc a un excés de producció d’estrògens i com a conseqüència un desequilibri hormonal degut a que les cèl·lules de grassa alliberen estrògens provocant una disminució de l’alliberació d’hormona fol·liculo estimulant (FSH) i luteïnitzant (LH). Tot això dona lloc a una alteració en la funció ovàrica que pot interrompre el cicle natural d’ovulació.
El sobrepès com a conseqüències dona problemes com ara el síndrome d’ovaris poliquístics, i a més a més en molts casos,  una resistència a la insulina que augmenta en aquestes pacients el risc de desenvolupar una diabetis mellitus tipus II, també va relacionat amb l’hipotiroïdisme.
 
Per aquests motius aquestes pacients tenen un major risc d’avortament i una menor probabilitat d’èxit quan es sometent a tractaments de reproducció assistida degut a que l’excés de pes interfereix amb l’absorció correcta dels medicaments per induir l’ovulació.
 
Estudis realitzats, i la nostra practica diària, ens han demostrat que les pacients amb una IMC de 30 o superior (obesitat) necessiten més dosis de medicació i més dies de durada dels tractaments d’estimulació ovàrica, la qual cosa això fa encarir encara més el tractament, aquestes pacients tendeixen a tenir nivells d’estrògens més baixos i a desenvolupar menys òvuls madurs per a poder ser fertilitzats en el laboratori, per tant les possibilitats de quedar embarassades es redueixen a un terç o un 50% menys que les dones amb un pes normal.
Hem de recordar que durant el tractament de Fecundació In Vitro (FIV) les pacients s’han de medicar per estimular el creixement dels fol·licles, els quals, un cop arribat el moment, seran puncionats per extreure del seu interior els ovòcits. Les nostres pacients saben que cada dia i cada dosis de mediació representa un moment no menys important que l’anterior. L’elonva, fostipur, gonal, menopur, meriofert, són alguns dels medicaments utilitzats per estimular el creixement fol·licular i, orgalutran o cetrotide aquests s’utilitzen per evitar que els fol·licles es trenquin quan arriben a una grandària i dia específic dins del cicle, ara bé, un IMC augmentat provoca que el medicament que s’utilitza per evitar que es trenquin els fol·licles en creixement s’elimini abans del organisme existint doncs el risc de que el cervell ordeni l’alliberació dels òvuls abans d’hora.
Per últim comentar que el sobrepès no només té conseqüències en les mares sino que també en el desenvolupament de la descendència, donant lloc a que les condicions del úter tinguin un efecte sobre la fisiologia fetal coneguda com a programació fetal, això vol dir que l’ambient on es desenvolupa el fetus condiciona al seu desenvolupament durant la seva vida post-natal i adulta.
 
 
Dra. Grether Pérez
Unitat d’Endocrinologia Ginecològica