UEG Clínic Vic

Carrer del Bisbe Torras i Bages, 4
08500 · Vic
+34 93 881 60 90
info@ueg-reproduccion.com

UEG Clínic Manresa

Carrer de les Tortonyes, 25
08240 · Manresa
+34 93 877 16 15
info@ueg-reproduccion.com

UEG Centre de Genètica Girona

Carrer Barcelona, 2
17002 · Girona
+34 972 21 74 07
info@centredegeneticagirona.com

Formulari de contacte

Al marcar aquesta verificació, les seves dades personals s'inclouran en el nostre fitxer (temporal) automatitzat, de conformitat amb l'exposat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, a fi i efecte de poder servir-los la informació que ens demanen a través d' aquesta via.
En el període de temps que transcorri entre la seva sol·licitud i la nostra resposta, si ho desitja, podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a el tractament de dades, comunicant-ho a l'adreça info@ueg-reproduccion.com / info@centredegeneticagirona.com o bé la direcció postal UEG 12798, SL i JOAN CARRERA ROTLLAN (UEG)/ Embryogen SLP / Consulta d’Esterilitat i reproducció Assistida CGG SL, Carrer de les Tortonyes, 25 (Manresa) / Carrer Bisbe Torras i Bages, 4, (Vic) / Carrer Barcelona, 2, àtic (GIrona) .