Avís Legal

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.ueg-reproduccion.com,  la raó social i domicili del responsable són:

  • Joan Carrara Rotllan (UEG VIC) carrer Bisbe Torras i Bages 4. 08500 Vic (Barcelona)
  • UEG 12798 SL (UEG Manresa) Carrer Tortonyes 25 Baixos. 08240 Manresa (Barcelona)
  • Embryogen SLP / Consulta d’Esterilitat i Reproducció Assistida CGG SL (UEG Girona) Ctra. Barcelona, 2 àtic (Ed. Vèrtex) 17002 (Girona)

de qui és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal segons el Reglament General de protecció de dades (RGPD) que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

UEG 12798, S.L./JOAN CARRERA ROTLLAN/ Embryogen SLP / Consulta d’Esterilitat i reproducció Assistida CGG SL , (UEG) posa en el seu coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificats en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del mateix titular del tractament en el moment d’emplenar el formulari on-line i acceptar de forma expressa el mateix.
La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i associats en els quals s’organitza UEG 12798, S.L./JOAN CARRERA ROTLLAN/ Embryogen SLP / Consulta d’Esterilitat i reproducció Assistida CGG SL , (UEG) i no seran cedides a cap tercer excepte en els casos que hi hagi una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir confirmació sobre si UEG 12798, SL / JOAN CARRERA ROTLLAN/ Embryogen SLP / Consulta d’Esterilitat i reproducció Assistida CGG SL, (UEG) estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaries.

Tots els camps del formulari on-line marcats com «requerits» són d’obligada cumplimentació per poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació.

La Web www.ueg-reproduccion.com ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat . No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de UEG 12798, SL / JOAN CARRERA ROTLLAN/ Embryogen SLP / Consulta d’Esterilitat i reproducció Assistida CGG SL, (UEG), ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.
La política de cookies del web www.ueg-reproduccion.com es troba determinada en l’apartat corresponent.

La Web www.ueg-reproduccion.com farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn de titular d’ells, per aquest motiu si hi ha alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà el responsable de l’Arxiu, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei de portal i les presents condicions d’ús del Lloc Web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals competents.